Poslovni procesi su većinom ustaljene procedure koje su osmišljene kako bi se poslovanje moglo voditi što racionalnije i usmerenije na rezultat. Sa najnovijim tehnologijama koje se usvajaju kako u proizvodnim tako i u uslužnim delatnostima pred kompanijama su problemi koje uz pomoć SOL Consalting-a postaju izazov u redefinisanju poslovnih procesa.

 

Transfromacija

 

Za Vas ćemo definisati nove poslovne procese koji će ići u pravcu što veće automatizacije, implementacije novih tehnoloških rešenja, uz što efikasnije koriščenje ljudskih resursa, a sve u cilju optimizacije i unapređenja kvaliteta organizacije.