Planiranje ljudskih resursa je jedna od esencijalnih karika koja obezbeđuje uhodano poslovanje kompanija. Bez kvalitetnih ljudi, nema kvalitetnih kompanija! SOL Consulting za potrebe svojih klijenata kreira plan ljudskih resursa kao i način na koji će se taj plan ostvariti.

 

Planiranje

 

U zavisnosti od delatnosti kojom se klijent bavi, definišemo potrebna radna mesta u neophodnoj količini i kvalifikacijama kako bi optimizovali troškove ljudskih resursa i maksimizovali doprinos svakog pojedinca. Naša uloga je da Vašoj kompaniji obezbedi kvalitetni ljudski potencijal uz čiji doprinos ćete smanjiti troškove, eliminisati nedostajuće veštine radnika, poboljšati retenciju zaposlenih, kao i njihovu produktivnost.