Interni protokoli su nefinansijski krvotok kompanije. Pod njega spada kako interni tok neophodne dokumentacije tako i definisanje i uređivanje sistema komunikacije unutar kompanije, kreiranje i definisanje internih izveštaja u okviru i između sektora, praćenje, kontrola i sistematizacija dokumenata.

 

Interno

 

Konsultanti naše kompanije imaju veliko iskustvo u definisanju protokola koji će na najefikasniji način obezbediti da prava informacija bude na pravom mestu u pravo vreme kod prave osobe. Značaj internih protokola postaje sve uočljiviji zbog okruženja koje postaje sve dinamičnije, a troškovi pronalaženja bitne informacije ili dokumenta sve viši.